Scroll to top

ESC – endokanabinoidný systém


greentica - 12. listopadu 2020 - 0 comments

Co je endokanabinoidný systém ESC

Endokanabinoidný systém (ECS) je komplexní systém buněčné signalizace, který počátkem 90. let identifikovali vědci zkoumající THC. ESC plní celou řadu důležitých funkncií. Spouští množství fyziologických a psychologických změn, které jsou potřebné k harmonizaci neustále se měnícího vnitřního a vnějšího prostředí. V průběhu života ESC potřebným způsobem reaguje na poranění a záněty. Je nedílnou součástí ochranných mechanismů namířených proti nejrůznějším nádorům, neurologickým onemocněním a poškozením nervů. Stejně může zmírnit záněty spojené se stárnutím.

ESC je biologicky regulační mechanismus, který pracuje podobně jako zámek a klíč. Pochopit ESC je základní podmínkou pokud chceme účinnější zvládat nemoci, hlavně chronické a vyčerpávající onemocnění. Po správné aktivaci ESC je schopno potlačit množství nádorů a také může chránit před Alzheimerovou chorobou.

ESC nejen že dipsonuje preventivními a ochrnanými mechanismy, ale také harmonizuje a posiluje náš nervový a imunitní systém. Dokáže spouštět kontrolu bolesti a tlumí záněty. ESC iniciuje tvorbu nových nervových buněk, což je velmi důležité pro zotavení po různých poškozeních mozku a klíčové pro occhranu nervových buněk a zlepšení paměti.

Celková funkce endokanabinoidného systému je udržovat a regulovat homeostázu v těle. Homeostáza je vědecký termín, který volně popisuje stav optimální rovnováhy. V lidském těle podporuje endokanabinoidný systém homeostázu tím, že pomáhá tělu i mozku vnímat změny a vhodně na ně reagovat. Molekuly endokanabinoidného systému, které se někdy označují jako „most mezi tělem a myslí“, se dají považovat za brigádu dopravních policistů. Systém pomáhá koordinovat tělesné funkce v reakci na stres, propojuje imunitní systém, hormonální systém, nervový systém a téměř každý orgán v těle.

Celkově má ​​endokanabinoidný systém rozsáhlý vliv v celém lidském těle. Ve skutečnosti jsou téměř všechny životně důležité vjemy, které každodenně zažíváte, regulované alespoň v jisté části kontrolami endokanabinoidy. Zde je několik hlavních funkcí endokanabinoidného systému:

Regulace spánku;
Regulace metabolismu;
Pocit hladu;
Nálada;
Imunitní funkce;
Reprodukce a plodnost;
Potěšení a odměna;
Pocit bolesti;
Modulace paměti;
Regulace teploty.

Stručně řečeno, endokanabinoidný systém funguje prostřednictvím typu mechanismu zámky a klíče. Každý kanabinoidních receptor je konstruován v konkrétním tvaru, který umožňuje vázání pouze správných molekul na daném místě. Endokanabinoidy jsou molekuly, které mají přesně správnou strukturu, aktivují buněčné receptory a vyvolávají reakce v buňkách.

 

Endokanabinoidní receptory

Tyto receptory se nacházejí v těle. Endokanabinoidy se na ně vážou, aby signalizovaly, že ECS musí jednat.

Existují dva hlavní endokanabinoidy receptory:

CB1 receptory, které se většinou nacházejí v centrálním nervovém systému
Receptory CB2, které se většinou nacházejí ve vašem periferním nervovém systému, zejména v imunitních buňkách.

Endokanabinoidy se mohou vázat na kterýkoliv z těchto receptorů. Účinky, které vzniknou, závisí na tom, kde se nachází receptor a na který endokanabinoidy se váže.

Například endokanabinoidy mohou zacílit receptory CB1 v míšním nervu na zmírnění bolesti. Jiné se mohou navázat na receptor CB2 ve vašich imunitních buňkách a signalizovat tak, že vaše tělo zažívá zánět, který je běžným znakem autoimunitních poruch.

 

Kde se nalézají receptory CB1?

Receptor CB1 se nachází především v centrálním a periferním nervovém systému, i když menší koncentrace receptorů CB1 lze nalézt v orgánech a jiných tkáních. Většinou však tyto receptorové místa jsou na povrchu nervových buněk a pomáhají koordinovat komunikaci mezi jednotlivými buňkami. Endokanabinoidy se vážou na tyto buněčné receptory a způsobují změny v elektrických impulsech, které produkují nervové buňky. V tomto smyslu se endokanabinoidy považují za neurotransmitery. Mění elektrický přenos z jedné buňky do druhé.

Na rozdíl od jiných neurotransmiterů však endokanabinoidy fungují neobvyklým způsobem. Namísto stimulace nervových buněk k podráždění a vypětí se zdá, že endokanabinoidy zklidňují nervový systém. Mohou působit jako přestávka pro jinak stimulující zprávy, které by se mohly přenášet podél nervových buněk. Tento obecný mechanismus je možná důvod, proč se kanabinoidy léky, jako je kanabidiol (CBD), osvědčily jako účinné při léčbě některých závažných záchvatových poruch.

Receptor CB1 je všudypřítomný v celém mozku. Receptorové místa jsou však obzvláště koncentrované v mozkových oblastech zodpovědných za myšlení s vyšším vědomím, regulaci metabolismu a biologických hodin, centra pro pohyb, zpracování paměti a zpracování strachu. V míše jsou koncentrace receptoru CB1 méně husté. U pacientů trpících bolestivými stavy nebo poraněními však může tento buněčný receptor v této oblasti zvyšovat koncentrace. První experimenty obecně naznačují, že kanabinoidy receptory velmi dobře reagují na změny v životním prostředí.

 

Kde se nalézají receptory CB2?

Receptory CB2 se nacházejí především v imunitních orgánech a na imunitních buňkách, což pomáhá koordinovat reakce na infekci, poranění a jiné regulační úkoly, díky kterým je tělo zdravé a chráněné před nemocemi. Nedávno se zjistilo, že receptor CB2 hraje roli při zánětlivé reakci, jakož i při pocitech bolesti. Stejně jako receptor CB1 během bolestivých stavů, zvyšuje se i jeho koncentrace v oblastech zánětu tkání. Receptor CB2 se považuje za regulátor imunitního systému.

Podobné příspěvky